Pirmoji mokykla

Lenta pirmajai mokyklai katedroje. Nuotr. Milisenta Misevičiūtė

Kokie yra jūsų prisiminimai iš mokyklos laikų? Jei gyventumėte XV a., jūsų patirtis smarkiai skirtųsi nuo šiandieninės. Seniausią Lietuvoje veikusią mokyklą, paminėtą dar 1397 m., Žemutinės pilies teritorijoje, Vilniaus katedroje įkūrė pirmasis Vilniaus vyskupas Andrius. Į ją priimdavo ne tik pasiturinčiųjų, bet ir neturtingųjų vaikus, negalėjusius samdyti privačių mokytojų. Mokykloje veikė trys klasės. Mokiniai, be giedojimo, turėjo patarnauti pamaldų metu, per didžiąsias iškilmes skambinti didžiuoju katedros varpu. Žinoma, buvo mokoma gramatikos, retorikos ir dialektikos pagrindų, skaičiavimo, lotynų kalbos, kuri atverdavo galimybes tolesnėms studijoms, LDK kultūriniams ryšiams ir mainams su Vakarų Europa.

Jei kada lankėte muzikos mokyklą ar tiesiog mėgstate muziką, žinokite, kad Vilniaus katedros mokyklą galima laikyti muzikos mokyklų ir chorinio dainavimo Lietuvoje pradininke. Mokykla buvo finansuojama iš įvairių šaltinių, tarp kurių ir iš dalies mokesčių, surinktų iš miesto smuklių. Įdomu tai, kad Žygimantas Senasis XVI a. originaliai išsprendė mokyklos šildymo klausimą paskelbęs įsakymą, kad visi, vežantys per Vilniaus miestą malkas, kiekvienos kelionės metu vieną rąstą duotų mokyklai. Ilgą laiką ši mokykla buvo vienintelė mokymo įstaiga šalyje, o XV a. yra laikomas mokyklų tinklo užuomazgų Lietuvoje šimtmečiu.

Adresas:
Katedros a.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.