Vienuolės šaritės

Nežinomas Lietuvos XIX a. pr. dailininkas. Vienuolyno ligoninėje. XIX a. pr. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Gailestingumo seserys šaritės niekada netapo oficialiu vienuolių ordinu, tačiau gyveno kaip vienuolės, nešiodavo abitą, duodavo įžadus, bet nebuvo atsiskyrusios nuo pasaulio. Todėl jos galėjo aktyviai rūpintis ligoniais ir beglobiais.

Į LDK XVII a. jos atvyko iš Prancūzijos, karalienės Liudvikos Marijos Gonzagos kvietimu. Misionieriai taip pat kvietė Lenkijos šarites padėti Vilniuje slaugyti ligonius. Vyskupo Boguslavo Gosievskio dovanotuose rūmuose, dabartinėje Bokšto g. 6, šaritės vienu metu galėdavo gydyti iki 200 sergančių vyrų ir moterų.

Vienuolijos kūrė didelius kompleksus, teikiančius prieglobstį visiems skurstantiems, neįgaliems, pamestiems. Gailestingųjų seserų globoje nuo XIX a. buvo ir pirmoji ligoninė Vilniuje – Šv. Jokūbo ligoninė. Šaritės globojo ir pamestinukus – Subačiaus gatvėje buvo įkurdinta Vaikelio Jėzaus pamestinukų prieglauda, kurioje vaikai buvo mokomi rašyti, skaityti ir amato. Ją galima laikyti pirmąja profesinio mokymo įstaiga Vilniuje

Adresas:
Bokšto g. 6
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.