Pierwsza szkoła

Tablica pamiątkowa pierwszej szkoły wydziałowej, zdj. Milisenta Misevičiūtė

Jakie są Twoje wspomnienia z czasów szkolnych? Gdybyś żył w XV w., Twoje doświadczenie znacznie różniłoby się od dzisiejszego. Najstarsza szkoła działająca na Litwie, wzmiankowana w 1397 r. na terenie Zamku Dolnego, została założona w Katedrze przez pierwszego biskupa wileńskiego Andrzeja. Przyjmowano do niej nie tylko dzieci bogatych rodziców, ale także dzieci biedne, które nie mogły mieć prywatnych nauczycieli. Szkoła miała trzy klasy. Uczniowie oprócz śpiewu mieli służyć podczas nabożeństw, dzwoniąc w wielki dzwon Katedry podczas wielkich uroczystości. Uczono podstaw gramatyki, retoryki i dialektyki, liczenia i łaciny, która otwierała możliwości dalszych studiów i wymiany kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego z Europą Zachodnią.

Jeśli kiedykolwiek uczęszczałeś do szkoły muzycznej lub po prostu kochasz muzykę, wiedz, że szkołę przy wileńskiej katedrze można uznać za pioniera szkół muzycznych i śpiewu chóralnego na Litwie. Szkoła była utrzymywana z różnych źródeł, w tym częściowo z opłat pobieranych z karczm miejskich. Zygmunt Stary w XVI w. oryginalnie rozwiązał problem ogrzewania szkoły, wydając nakaz, aby każdy przewożący drewno opałowe przez Wilno dawał szkole jedno bierwiono podczas każdej podróży. Szkoła ta przez długi czas była jedyną placówką edukacyjną w kraju, a XV w. uważany jest za stulecie powstania sieci szkół na Litwie.

Adres:
Katedros a.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.