Kapituła Katedry Wileńskiej

Pieczęć wileńskiej kapituły katedralnej, 1780 r., Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki

Za datę chrztu Litwy nie uważa się chrztu konkretnego władcy czy całej ludności, lecz założenie w 1387 r. diecezji wileńskiej, która funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. W 1388 r. papież wraz z diecezją zatwierdził także Kapitułę Katedry diecezji wileńskiej, instytucji skupiającej elitę duchowieństwa i organ doradczy biskupa. Zajmowała się ona budową kościołów, muzyką sakralną Katedry wileńskiej, chórami, organami, ochroną i nadzorem nad skarbcem. Kapituła miała własny herb, krzyż pęknięty u dołu, z dwiema koronami po bokach.

Dzisiejszy widok ulicy Zamkowej (Pilies g.) jest zasługą kapituły. Jej członkowie mieszkali w pobliżu katedry, w tzw. Dzielnicy Kapitulnej, mieli 14 domów przy samej ulicy Zamkowej. Ze względu na pożary w mieście kapituła nakazała budowę jedynie murowanych domów, browarów, a dachy nakazano kryć dachówką. Kapituła Katedry wileńskiej działała do zamknięcia Katedry w 1949 r., a po ogłoszeniu niepodległości została zastąpiona przez diecezjalną radę księży. Jednak budynki kapituły przy ulicy Zamkowej i w innych miejscach wileńskiej Starówki nadal należą do archidiecezji wileńskiej. Być może Twój ulubiony sklep też mieści się w jednym z domów kapituły.

Adres:
Katedros a.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.