Egzotyczna podróż Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki“

Lukas Kilijanas, Dominykas Kustodis, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”, XVII w., Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka“ był jednym z największych podróżników Wielkiego Księstwa Litewskiego, poznał zamorskie kraje. Na wileńskiej ulicy Literackiej (Literatų g.) można zobaczyć obraz zamówionej przez niego mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Magnat przez dwa lata podróżował po Bliskim Wschodzie i gromadził wrażenia, które później opisał w swoich „Pamiętnikach z pielgrzymki do Ziemi Świętej”. Książka była tak popularna, że ukazała się nie tylko po łacinie, ale także po litewsku, niemiecku, polsku i rosyjsku, przez kilka stuleci była rozpowszechniana i czytana w całej Europie.

Podczas pobytu w obcych krajach Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka“ dokumentował nie tylko zwyczaje, ale także tradycje kulinarne. Dowiadujemy się od niego, że Syryjczycy myśleli, że Adam i Ewa w raju zjedli nie jabłko, ale banana. Pisał tak: „Po pocięciu owoców na kółka, pojawiają się litery T, w kształcie krzyża”. Co prawda Radziwiłł nie był co do tego przekonany. Z opisu wynika, że dziś dostępny w każdym sklepie ​​banan w tamtym czasie nie dotarł jeszcze do Wilna, chociaż ogórki były już powszechne wśród Litwinów: „Z wyglądu owoc podobny do naszego ogórka, tylko nieco dłuższy, grubszy, bardziej zakrzywiony”.

Podróżnik skosztował też „avgotaracho” (słony kawior z cefala z woskową powłoką), potrawę, która jest teraz włączona w bazę danych nazw pochodzenia objętych ochroną w UE.

Adres:
Literatų g.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.