Wawrzyniec Gucewicz

Józef Hilary Głowacki, Wawrzyniec Stuoka-Gucewicz, 1823 r., Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki

Jak wyglądał dom najsłynniejszego architekta XVIII w. Wawrzyńca Gucewicza? Może trochę nieoczekiwanie, ale budynek znajdujący się w luksusowej dzielnicy, na rogu skweru K. Szyrwida, był skromny, bez dekoracji, wyróżniał się jedynie bramą ozdobioną elementami klasycystycznymi.

Na skrzyżowaniu ulic Św. Jana i Gaona warto przyjrzeć się bliżej chodnikowi – widać na nim okrąg wyłożony płytkami, który oznacza miejsce wieżyczki rotundy domu architekta. Dom został podarowany architektowi przez jego patrona, biskupa Ignacego Jana Massalskiego, za zasługi przy budowie zespołu pałacowego w Werkach i odbudowie Katedry wileńskiej.

Gucewicz nazywany jest pionierem litewskiej architektury klasycystycznej. Przyczynił się do wizerunków głównych budynków stolicy, a także wykonał pierwszy plan topograficzny zachodniej części Wilna. Pewnie większość słyszała o najsłynniejszym dziele architekta – przebudowie Katedry wileńskiej, która stała się perłą klasycyzmu.

Adres:
Šv. Jono g. / Universiteto g.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.