Konkurso „Skaniausios Vilniaus istorijos“ taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. „SKANIAUSIOS VILNIAUS ISTORIJOS“ konkurso (toliau – Konkursas) organizatorius yra VšĮ „GO Vilnius“, Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva (toliau vadinamas „Organizatorius”).
 2. Apdovanojimo steigėjas yra Organizatorius.
 3. Konkurso dalyvių pateiktų asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.
 4. Asmens duomenų teikimas yra neprivalomas, tačiau būtinas dalyviui dalyvaujant konkurse. Asmenys, teikiantys duomenis, turi teisę prieiti prie jų duomenų, juos keisti ar ištrinti.
 5. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato konkurso sąlygas.
 6. Konkursas nėra sukurtas, administruojamas, remiamas Facebook.
 7. Konkursas vykdomas svetainėje facebook.com/Vilnius700 (toliau – „Facebook puslapyje“).
 8. Konkurso tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie konkursą ir skundo tvarkymą, priežiūrą vykdo Organizatoriaus darbuotojai.

 

KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurso dalyviai gali būti tik fiziniai asmenys, kurie aktyviai naudojasi Facebook.com ir sutiko su šiuo reglamentu (toliau – Dalyvis).
 2. Dalyvis pareiškia, kad:
 3. yra fizinis asmuo;
 4. susipažino su šių nuostatų turiniu ir savanoriškai prisijungia prie konkurso;
 5. sutinka su Taisyklių sąlygomis, susipažino su turiniu dėl apdovanojimo atsiėmimo, kuriai visiškai pritaria;
 6. įsipareigoja laikytis Taisyklių sąlygų įskaitant „Facebook“ taisykles;
 7. sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi dalyvavimo konkurse tikslais;
 8. yra „Facebook“ socialinio tinklo svetainės registruotas vartotojas;
 9. Konkurse negali dalyvauti VšĮ „GO Vilnius“ darbuotojai.

 

APDOVANOJIMAS

 1. Konkursas suteikia VIENĄ APDOVANOJIMĄ – asmeniui.
 2. Konkurso apdovanojimas (toliau: „Apdovanojimas”) tai vakarienė dviem asmenims restorane Mykolo 4 (Šv. Mykolo g. 4, Vilnius). Prizo galiojimo laikas iki 2021 m. lapkričio 30 d.
 3. Informacija apie apdovanojimą bus įtraukta į Facebook skelbiamo konkurso pranešimo turinį Facebook puslapyje.
 4. Apdovanojimas negali būti keičiamas į grynuosius arba į kitus prizus.
 5. Nugalėtojas gali atsisakyti apdovanojimo, bet mainais neturi teisės į pinigų ekvivalentą ar kitą prizą.

 

KONKURSO VIETA, LAIKAS IR TAISYKLĖS

 1. Konkursas, Facebook socialiniame tinkle skelbiamas konkurso pranešimu Organizatoriaus Facebook puslapyje.
 2. Konkursas vyks nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d., iki 2021 m. rugpjūčio 20 d., 00:00 val.

 

DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS

 1. Konkurso dalyvio užduotis yra:
 2. atsakymas (komentaras po Konkurso pranešimu Facebook puslapyje) į užduotį, pateiktą konkurso skelbimo turinyje Organizatoriaus Facebook puslapyje;
 3. Kiekvienas dalyvis gali pridėti tik vieną atsakymą. Kiti atsakymai nebus svarstomi.

 

DALYVAVIMO KONKURSO SĄLYGOS IR PRIZŲ ATSIĖMIMAS

 1. Konkursas yra nemokamas ir reikalauja registracijos socialinio tinklo svetainėje Facebook.
 2. Dalyvavimo konkurse sąlyga yra priimti nuostatus ir atsakyti į konkurso užduotį.
 3. Organizatorius priima sprendimą dėl apdovanojimo, analizuojant 5 punkte aprašytos užduoties teisingumą.
 4. Iš visų gautų atsakymų Organizatorius burtu keliu pasirinks 1 nugalėtoją.
 5. Konkurso nugalėtojas bus informuotas apie apdovanojimą asmeniniu pranešimu Facebook puslapyje per 2 darbo dienas nuo konkurso pabaigos. Vieša informacija apie laimėtoją taip pat bus įtraukta į konkurso komentarą.
 6. Laimėtojas, norėdamas atsiimti apdovanojimą, per 48 valandas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos, privalo atsakyti į jam siųstą žinutę.
 7. Dalyvis praranda teisę į apdovanojimą jei neatsiunčia atsakymo per nurodytą laikotarpį.

 

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Organizatorius neatsako už Konkurso dalyvių duomenų patikimumą ir teisingumą, įskaitant galimybę perleisti apdovanojimą, dėl dalyvio priežasčių.
 2. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti konkurse dalyviams, kurių veiksmai prieštarauja įstatymams, reglamentams ir Facebook taisyklėms, visų pirma dalyviai, kurie:
 3. a) skelbia turinį, kuris neatitinka taikomų įstatymų ar Facebook galiojančių reglamentų (ypač turinčią įžeidžiamą turinį tiek tekstiniuose, tiek grafiniuose sluoksniuose);
 4. b) imasi veiksmų naudodamiesi paskyra/profiliu, kuris prieštarauja Facebook taisyklėms;
 5. c) trukdo konkurso veiksmo mechanizmui;
 6. e) kuria fiktyvias Facebook paskyras;
 7. Organizatorius neatsako už telekomunikacijos ryšių, serverių, sąsajų, naršyklių ir Facebook platformos veikimo sutrikimus.
 8. Organizatorius neatsako už laikiną ar nuolatinį puslapio ar programos blokavimą Facebook puslapyje.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Konkurso dalyvių asmens duomenis Organizatorius tvarkys tik tam, kad galėtų vykdyti veiklą, būtiną tinkamam Konkurso vykdymui.
 2. Konkurso dalyvių asmens duomenis bus saugomi Organizatoriaus tik tuo laikotarpiu, kuris yra būtinas Konkursui atlikti ir Dalyviams suteikti apdovanojimą.
 3. Dalyviai turi teisę patikrinti apdorotus duomenis, juos pataisyti bei ištrinti. Duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau dalyvavimui konkurse reikalinga registracija Facebook socialinių tinklų svetainėje.
 4. Duomenų ištrynimo metu Vartotojas praranda galimybę dalyvauti konkurse.

 

AUTORIŲ TEISĖS

 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Konkursą suteikiamos Organizatoriui. Dalyvavimas konkurse nesuteikia Dalyviams jokios intelektinės nuosavybės. Draudžiama bet kokiu būdu pažeisti intelektinės nuosavybės teises konkurse, ypač:
 2. a) kopijavimas, modifikavimas ir perdavimas elektroniniu būdu arba Konkurso mechanizmo ar jo dalies platinimas kitu būdu be aiškaus raštiško Administratoriaus sutikimo;
 3. b) konkurso naudojimas nesilaikant taisyklių ar bendrai taikomų taisyklių.

 

SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

 1. Visi skundai, susiję su Konkurso atlikimo būdu, Dalyviai turėtų pateikti raštu Konkurso metu, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Apdovanojimų datos.
 2. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio.
 3. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas.
 4. Skundas turi būti siunčiamas registruotu laišku Organizatoriaus adresu su užrašu Konkursas Facebook nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d.
 5. Skundai bus svarstomi raštu per 30 dienų.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai įsigalios nuo nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d., iki 2021 m. rugpjūčio 20 d., 00:00 val.
 2. Tais atvejais, kuriems ši taisyklė netaikoma, taikomos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos.
 3. Ginčus, susijusius su Konkursu, sprendžia bendras teismas, turintis jurisdikciją už Organizatoriaus buveinę.
 4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles Konkurso galiojimo metu. Informacija apie pakeitimus bus paskelbta Facebook puslapyje ir oficialioje Organizatoriaus svetainėje: www.vilnius700.lt.
 5. Konkurso nuostatai pateikiami oficialioje Organizatoriaus interneto svetainėje: www.vilnius700.lt.
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.