2123-ieji – šiuolaikinės kultūros festivalis

Sritis: Kultūra, bendruomenystės skatinimas

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga – kultūros kompleksas SODAS 2123 – Vilniaus 700 metų gimtadienio proga planuoja surengti visus metus truksiantį šiuolaikinės kultūros festivalį. Minint įvairias sukaktis ir gimtadienius, dažniausiai mąstoma apie praeitį: aptariama, kas jau įvyko, organizuojami įvairūs minėjimai. Istorija, žinoma, yra ypač svarbi, tačiau neretai pritrūksta žvilgsnio ne tik į praeitį, bet ir į ateitį, naujų ir netikėtų vizijų kūrimo. Tad tikimės, kad šiuolaikinės kultūros festivalis padės šią spragą sumažinti.

Kultūros festivalis aktualizuos ir vystys kultūros komplekse SODAS 2123 plėtojamas vertybes, tokias kaip bendruomenės kūrimas, idėjų, įgūdžių bei kitų resursų mainų ekonomika, edukacija, tvarumas, pernaudojimas ir ekologinės sąmonės skatinimas, tarpdiscipliniškumas, eksperimentavimas, atvirumas. Manome, kad tai ateities visuomenės ir ateities vilniečio vertybės, kurios mums padės tapti aktyvia, pilietiška, drąsiai, kritiškai ir originaliai mąstančia visuomene.

Visus metus truksiančio festivalio parengiamosiomis ir jį lydinčiomis veiklomis siekiama kurti ir įgyvendinti unikalią, išskirtinę ir įtraukiančią Vilniaus miesto jubiliejaus programą, nukreiptą į skirtingas auditorijas. SODAS 2123 salėje ir visame komplekse vyks profesionalūs šiuolaikinio meno ir kultūros renginiai, kurių aktyvi sklaida, pasitelkiant efektyvią komunikaciją, pasieks kitų miestų gyventojus bei užsienio auditorijas. Bus dedamos didelės pastangos užtikrinti renginių pasiekiamumą ir prieinamumą skirtingoms bendruomenėms, ypatingą dėmesį skiriant atskirtį patiriančioms ir socialiai jautrioms grupėms.

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.