Vilniaus miesto tradicinės dainos konkursas „(Iš)dainuoju Vilnių“

Data: 2023 m. sausio 25 d. 12 val.

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Vilniaus miesto tradicine kultūra, plėtoti mokinių kūrybiškumą ir atskleisti meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas bei paminėti Vilniaus 700 metų jubiliejų. Konkursui tinkami kūriniai – tradicinės dainos apie Vilnių

Atsakingi asmenys: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Gruodytė ir muzikos mokytoja metodininkė Lijana Šarkaitė-Viluma. Konkurso partneris – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Iniciatyvos autorius – Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

Daugiau informacijos
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.