Įsimintiniausi Vilniaus miesto architektūros siluetai vitražuose ir karpiniuose

Data: 2022 m. gruodžio 7 d.

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumui ugdyti, vitražo ir karpinių technikai įsisavinti, tautos tradicijoms puoselėti. Karpiniai – iš praeities atėjęs kruopštus popieriaus karpymo menas, šiandieniniame mene dažniausiai išlaikantis tą pačią archajišką ir natūralią plastikos išraišką, geometrinę liaudies meno ornamentiką. Buvo kuriami vitražai arba karpiniai, vaizduojantys pasirinktus Vilniaus miesto architektūros objektus. Kūrybiniai darbai eksponuojami lopšelio-darželio „Gabijėlė“ erdvėse.

Iniciatyvos autorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“

Daugiau informacijos

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.