Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „(Ne)susapnuotas Vilnius“

Data: 2023 m. sausio 25 d. 14.40–15.25 val.

Teatralizuotoje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje „(Ne)susapnuotas Vilnius“ buvo kalbama apie magišką Gedimino susapnuotą Vilnių, kuriame susipynusi didi istorinė Lietuvos praeitis ir dabartis, apie karalių miestą, pastatytą iš akmens ir geležies, sukurtą iš meilės ir su meile jame gyvenusių žmonių. Vilnius iškyla kaip romantikos, patriotizmo, tolerancijos, kūrybos, nuostabios architektūros ir mokslo, vilties ir ateities miestas, jungiantis mus visus ir teikiantis stiprybės. Tai miestas stebuklas, išsvajotas, išmylėtas, saugantis mūsų lietuvišką dvasią ir ją puoselėjantis, paskendęs sapne ir save sapnuojantis. Pamoka buvo rodoma gimnazijos bendruomenei, o nuo vasario mėnesio – kitų Vilniaus miesto gimnazijų bendruomenėms, vilniečiams.

Organizatoriai: gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Mindaugas Olbutas ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Pilypavičiūtė. Jų paruoštos integruotos pamokos apie Lietuvą ir Simoną Daukantą, ne vienerius metus rodytos Vilniaus ir šalies Simono Daukanto vardo mokyklų gimnazijų, išeivijos lietuvių bendruomenėms, vilniečiams ir miesto svečiams LDK Valdovų rūmuose, LMNŠC, 2019 ir 2020 m. pripažintos šalies vaikų ir jaunimo teatrinių festivalių ,,Šimtakojis“ laureatėmis.

Iniciatyvos autorius – Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

Daugiau informacijos
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.