Teatro improvizacija ,,Gedimino sapnas”

Lietuvos nacionaliniame muziejuje pasibaigė projekto „Atsargiai durys, atsidaro!“ dalis, skirta vaikams, turintiems klausos sutrikimų. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti muziejaus prieinamumą, pritaikyti veiklas turinčioms specialiųjų poreikių bendruomenėms, paskatinti jas domėtis istorija, lankytis muziejuose, kurti ir drąsiai reikštis. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtinai kartu su Rankų šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ aktoriais Adelina Skalandyte ir Eglė Agota Matulyte Signatarų namų erdvėje mokėsi unikalios rankų šešėlių teatro technikos, improvizavo šešėlines situacijas. Projektą vainikavo improvizacija „Gedimino sapnas“. Ar visi tikslai pasiekti,  išaiškės vėliau, bet šiandien galima teigti, kad kūrybinio džiaugsmo ir drąsos improvizuoti pakako visiems.

Iniciatyvos autorius – Lietuvos nacionalinis muziejus

YouTube video
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.