Grafikos ciklas apie Vilniaus įkūrimą ,,Lizdeikos” legendos motyvais

Dailininkas grafikas Alfonsas Čepauskas sukūrė grafikos ciklą, kuriame pavaizdavo Vilniaus įkūrimo legendos simbolines interpretacijas. Lakštuose įvaizdžiai: Lizdeikos atradimo, priesaikos, medžioklės, Gedimino sapno išaiškinimo ir kiti kontaktai susieti su kunigaikščiu Gediminu. Legendoje minimas tik Gediminas ir Lizdeika, tad pastarasis yra tartum Vilniaus įkūrimo bendraautoris.

Iniciatyvos autorius – dailininkas grafikas Alfonsas Čepauskas

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.