Wielki Sejm Wileński

Filharmonia Narodowa na pocz. XX wieku

Siedząc w Filharmonii i słuchając koncertu muzyki klasycznej, spróbuj przenieść się myślami na początek XX wieku. Tu miały miejsce wydarzenia, które określiły charakter dzisiejszej Litwy. W dniach 4–5 grudnia 1905 r. tutaj odbyło się posiedzenie Wielkiego Sejmu Wileńskiego. Zgromadziło się ok. 2 tys. przedstawicieli Litwinów z całej Litwy, Ukrainy, Łotwy, Polski i innych krajów. Rozmawiano o autonomii i położono podwaliny pod Akt Niepodległości Litwy.

Dlaczego sejm odbył się w Litewskiej Filharmonii Narodowej? Budynek wzniesiony w 1902 r. nazywano wówczas Salą Miejską. Mieściła się tu księgarnia, a w sali odbywały się nie tylko koncerty, ale także różne ważne dla miasta wydarzenia. Miała tu miejsce też premiera pierwszej litewskiej opery narodowej „Birutė” Mikasa Petrauskasa. Co ciekawe, odwiedzając toaletę męską, można zobaczyć coś zaskakującego – podłogą pod szkłem płynie… podziemny strumień.

Adres:
Aušros Vartų g. 5
Telefon:
+370 5 266 52 10
Stronie internetowej:
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.