Cerkiew św. Ducha

Iwan Trutniew, Cerkiew Św. Ducha w Wilnie, 2 poł. XIX w., Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki

Czy starożytni Litwini nosili brody, jak przedstawiają to malarze? Wydaje się, że brody w XIV w. na Litwie symbolizowały praktykowanie religii prawosławnej. W samym sercu Wilna, w cerkwi św. Ducha spoczywają trzej męczennicy – Antoni, Jan i Eustachy. Ich nierozkładające się ciała znaleziono w podziemiach cerkwi na początku XIX wieku. Nie poddają się one upływowi czasu już od ponad 660 lat i są uważane za największy skarb litewskiego prawosławia. Ci trzej chrześcijanie, dworzanie wielkiego księcia litewskiego Olgierda, w 1346 lub 1347 r. zostali zamordowani za to, że potajemnie przyjęli prawosławie, przestrzegali obyczajów, zapuścili brody.

Legendy głoszą, że po torturach, ciała chrześcijan cudownie uzdrawiały się w ciągu nocy. Antoni, Jan i Eustachy w 1374 r. zostali uznani za świętych. Na fasadzie cerkwi św. Ducha widoczne są wizerunki tych trzech świętych, a ciała w ozdobnym relikwiarzu można zobaczyć także wewnątrz świątyni: 26 czerwca każdego roku podczas specjalnych nabożeństw relikwiarz jest otwierany.

Adres:
Aušros Vartų g. 10
Telefon:
+370 5 262 6459
Cena:
-
Stronie internetowej:
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.