Historyczne menu Wilna

Wilno – jakie znamy dzisiaj – wzięło swój początek od przekonującego przekazu informacyjnego. Zaledwie 700 lat temu, w latach 1322–1323 wielki książę litewski Giedymin wysłał do Europy siedem listów dyplomatycznych. W jednym z nich władca po raz pierwszy wspomniał o stolicy swojego państwa – Wilnie. Listy dotarły do adresatów, a życie miasta stało się częścią europejskiej historii: Wilno otworzyło się na świat, a świat odkrył Wilno.

W 2023 r. wilnianie będą obchodzić imponującą rocznicę!

Trudno powiedzieć dokładnie, kiedy pierwsi mieszkańcy przybyli na teren dzisiejszego Wilna, kiedy rozpalili tu pierwsze ognisko i kiedy w tej osadzie wypowiedziano nazwy Wilno i Wilenka. Jest oczywiste, że stało się to na długo przed listami (panowaniem) księcia Giedymina. Ważne jednak, że władca z ówczesnego obrzeża cywilizacji europejskiej wysłał wiadomość, że Wielkie Księstwo Litewskie i Wilno są godne Europy i mogą poszerzyć swoje granice. Nie tylko Wilno potrzebuje Europy, Europa także potrzebuje Wilna. Dlatego 700 lat jest dowodem na szczególne przeznaczenie miasta i być może jego misję – akceptację, zrozumienie, zainicjowanie i zachowanie geograficznych i ideowych znaków granicznych Starego Kontynentu.

Dziś wydaje się, że Wilno dostojnie sobie z tym poradziło: chrześcijaństwo łacińskie, wysunięty najdalej na wschód europejski uniwersytet, współistnienie narodów i religii, charakterystyczne centrum epoki Baroku, poeci romantyczni, towarzyszące miastu przez dwieście lat idee wolności oraz walka o nie, zderzenie z despotyzmem i ustrojami totalitarnymi oraz stały sprzeciw wobec nich. Wszystko to świadczy o niezwykłym doświadczeniu.

W tym historycznym menu Wilna znajdziesz siedem tematów odzwierciedlających 700-letnie życie miasta. Każdy z tematów tworzy siedem krótkich opowieści historycznych o najważniejszych dla miasta osobach, wydarzeniach i pomysłach. Przedstawione w menu wątki historyczne opowiadają o codziennym życiu miasta, tradycjach stolicy i państwowości oraz wyjątkowej tożsamości kulturowej Wilna. Prezentowane menu to tylko pierwszy rzut oka, który zachęci do polubienia bogatej historii Wilna. Wilnianie i goście miasta odkrywają tę historię codziennie w niezliczonych opowieściach, na ulicach, na fasadach domów czy w luźnych rozmowach z przechodniami. Za tymi wszystkimi historiami kryją się setki innych, z których każdą możemy odkryć samodzielnie.

WięcejMniej

Legendy i symbole Wilna

Opasane wstęgą legend miasto do dziś fascynuje swoimi tajemnicami. Wilno na przestrzeni siedmiu wieków oswajało mistyczne stworzenia i przekształcało je w wymyślne symbole, pomagające w każdej chwili zanurzyć się w przeszłości.

Więcej

Wilno – stolica, serce, ognisko

Chociaż Wilno jest stolicą Litwy, pod wieloma względami stało się liderem w całym regionie. Swoimi demokratycznymi ideami inspirowało sąsiednie państwa, przez Żydów zostało uznane za Jerozolimę Północy, obudziło odrodzenie narodowe i zjednoczyło kraje do integracji euroatlantyckiej.

Więcej

Wileńskie manifesty

Podwaliny pod historię Wilna położyły wydarzenia uwiecznione w najważniejszych dokumentach kraju, które szerzyły w świecie przesłanie o mieście, utrwalały wartości demokracji i tworzyły fundamenty prawa. W stolicy Litwy narodziły się reformy, które pozwoliły prosperować nie tylko stolicy, ale i całemu krajowi.

Więcej

Stąd się wznosi do gwiazd: edukacja i wyznania w Wilnie

Nazwa miasta słynie nie tylko z piękna czy osiągnięć. Wilno jest jak układanka, w której należne miejsce zajmują różnorodna kultura, różne religie, piękno architektury splecionych epok, odkrycia naukowego sanktuarium i dzieła świętych.

Więcej

Katastrofy i podnoszenie się miasta

Choć miasto doznało wielu wstrząsów, Wilno zawsze potrafiło się odbudować i niczym feniks podnosić z popiołów, i stawać się przez to jeszcze wspanialsze. Wybuchły epidemie, wojny i okupacje, a Wilno przybrało swoje unikalne oblicza i kształty, które przetrwały do dziś.

Więcej

Zwycięstwa i celebracje

Wilna nie można sobie wyobrazić bez świątecznego zgiełku. Całościowy obraz miasta tworzą słynne imprezy i rozrywki z przeszłości, ludowe pieśni i brzmienia operowe, alternatywne subkultury i nowe refleksje nad rytmem miasta.

Więcej

Codzienność i krajobrazy Wilna

W ciągu 700 lat życie w Wilnie naprawdę się zmieniło, ale historyczne echa są żywe do dziś. Od dworów po sowiecką architekturę modernistyczną, od drewnianych chat po budynki rewolucji przemysłowej, od koszar po kawiarnie. Nie ulega wątpliwości – oblicze Wilna jest wyjątkowe.

Więcej
By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.