Dziękujemy za to, że świętowaliście jak swoje

Rozpoczęty w 2021 roku program 700-lecia Wilna zgromadził ponad 150 partnerów. Zorganizowano setki wydarzeń poświęconych rocznicy nie tylko w Wilnie i na całej Litwie, ale także daleko poza granicami kraju. Jubileuszowy 2023 rok Wilna  przyciągnął uwagę świata – o obchodzącej swój jubileusz stolicy Litwy pisały największe światowe media. DZIĘKUJEMY ZA TO, ŻE ŚWIĘTOWALIŚCIE JAK SWOJE, i zorganizowaliście imponującą, jedyną w stuleciu 700-letnią rocznicę Wilna. A w nadchodzącym stuleciu bądźmy młodzi jak nasze wspólne Wilno!

 

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.