Obchody 700-lecia Wilna w 2023 r. wpisano na listę rocznic UNESCO

W 2023 r. cały świat obchodzić będzie urodziny stolicy Litwy. UNESCO umieściło jubileusz Wilna wśród 67 dat rocznicowych najbliższych dwóch lat.

Wśród dat obchodzonych pod patronatem UNESCO są: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (Polska), 100. rocznica śmierci Gustava Eiffla (Francja), 100. rocznica urodzin Marii Callas (Grecja) oraz 100. rocznica narodziny Piero Paolo Pasoliniego (Włochy). Wniosek Wilna został poparty pismami Komitetów Narodowych ds. UNESCO Polski, Czech, Ukrainy i Łotwy.

Od teraz 700-lecie Wilna staje się świętem nie tylko całej Litwy, ale i świata. Wilnianie i goście miasta już przygotowują się do nadchodzących urodzin, opracowywany jest wieloaspektowy program, który obejmie różne inicjatywy z zakresu sztuki profesjonalnej i kultury popularnej, edukacji i innych dziedzin. Imprezy jubileuszowe mają na celu zjednoczenie społeczności, stworzenie ciągłych inicjatyw, promowanie aktywnej wymiany wiedzy i pielęgnowanie świątecznego nastroju nie tylko na Litwie, ale także poza jej granicami. Wydarzenia programu 700-lecia już się rozpoczęły, a ich kulminacja zaplanowana jest na 2023 rok.

„To wyróżnienie ma wymiar symboliczny, jednocześnie będąc dowodem na to, że będziemy mieli świetną okazję, aby zwrócić uwagę świata na to, jakie jest Wilno i jak umie świętować. I zrobimy to ze świetnym programem obchodów rocznicowych”, – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Wniosek Wilno złożyło do UNESCO w 2020 r. we współpracy z prof. dr Mariją Drėmaitė z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego i Sekretariatem Litewskiego Krajowego Komitetu ds. UNESCO. We wniosku skupiono się na przedstawieniu Wilna jako miasta wielokulturowego, wielowyznaniowego i tolerancyjnego.

Stolica Litwy aktywnie przygotowuje się do swoich 700. urodzin – w ciągu najbliższych dwóch lat będzie zachęcać mieszkańców i gości do świętowania swojej chwalebnej historii, utorowania drogi do otwartej przyszłości, wzmocnienia więzi emocjonalnej wszystkich Litwinów ze stolicą, aktualizowania bogatego dziedzictwa i wzmocnienia tradycji historycznych, jednocześnie zwiększając rozpoznawalność Wilna w świecie.

„Decyzja o złożeniu wniosku dotyczącego listy jubileuszowej UNESCO na lata 2022–2023, została podjęta, aby poinformować cały świat o zbliżającym się 700-leciu Wilna. Naszym celem jest ukazanie wymownej historii i wyjątkowego charakteru współczesności naszego miasta. Wilno tworzą jego mieszkańcy, których cechuje pracowitość, kreatywność i tolerancja. Przyznany status i zbliżająca się rocznica pozwalają zaprezentować Wilno szerokiej publiczności i zachęcić wszystkich wilnian do odpowiedzialnego promowania swojego miasta w różnych sferach życia i działalności”, – mówi zastępca mera Wilna Edita Tamošiūnaitė.

Status daty obchodzonej pod auspicjami UNESCO daje prawo do używania logo, stworzonego specjalnie na rocznice UNESCO dla wszystkich wydarzeń Wilna 700. Wilno będzie miało również okazję zorganizować imprezę w głównej siedzibie UNESCO w Paryżu.

„Obchodzone pod patronatem UNESCO rocznice obejmują ważne daty, które przekazują odwieczne wartości UNESCO i tym samym zwracają na siebie uwagę całego świata. W tym kontekście 700-lecie Wilna opiera się na wartościach zapisanych w listach Giedymina i aktualnych do dzisiaj – tolerancji, wielokulturowości i kreatywności. Dziękuję prof. Rimvydasowi Petrauskasowi, który doradzał w przygotowaniu wniosku oraz całemu Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu Wileńskiego, który szeroko, różnorodnie i twórczo bada historię Wilna”, – powiedziała prof. dr Marija Drėmaitė.

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.