Pawilon: Wilno 200 lat temu

Projekt Litewskiego Muzeum Narodowego z okazji 700. rocznicy Wilna „Pawilon: Wilno 200 lat temu” dzięki nowoczesnym technologiom daje możliwość zobaczenia Wilna z przeszłości. Obraz stolicy z ostatniego ćwierćwiecza XVIII – pierwszej połowy XIX w. oraz opowieść o jego mieszkańcach wskrzesza historię i zaprasza do żywego poznawania miasta.

W 2023 r. wilnianie i goście miasta, którzy odwiedzą specjalnie zaprojektowany pawilon, ujrzą wyjątkową makietę dawnego Wilna. Retrospektywne spojrzenie na miasto, uzupełnione o nowoczesne technologie, pozwoli dostrzec nie tylko zmiany w topografii miasta, urbanistyce czy zabudowie, ale też rozwój demograficzny, społeczny i kulturalny.

Odkryj Wilno sprzed 200 lat

Podarowany miastu i jego mieszkańcom projekt pozwoli zapoznać się z niepublikowanymi dotąd badaniami na temat Wilna, jego architektury i mieszkańców sprzed 200 lat. Odwiedzający pawilon będą mogli poszukać informacji o ówczesnym mieście, ciekawych osobistościach, realiach dawnych wilnian, a także różnych codziennych opowieści i nie tylko.

Projekt ten odsłoni wyjątkowe i mało znane oblicze Wilna: topografia miasta, osobliwości zabudowy Starego Miasta i przedmieść tamtych czasów zostały już w dużej mierze utracone. Interaktywne rozwiązania w makiecie pozwolą na wizualizację różnych realiów życia codziennego, zmian po 1794 r. i powstaniu z 1831 r. Odtworzą historie ówczesnych mieszkańców. Wilna i jego goście będą mogli uważnie zbadać, jak chętnie odwiedzane przez nich miejsca, ulice Starówki czy lubiane przez turystów symbole miasta wyglądały sto lat temu. Dotychczas nigdzie nieprezentowane eksponaty oraz opowieści tematyczne o mieście i życiu w tym okresie pozwolą spojrzeć na Wilno oczami mieszkańców z przeszłości.

W poszukiwaniach zaginionego Wilna

Projekt „Pawilon: Wilno 200 lat temu” opiera się na badaniach naukowych nad ikonografią i źródłami pisanymi, które pozwoliły w sposób empiryczny i edukacyjny odtworzyć obraz dawnego miasta. Pomysł, by z okazji jubileuszu Wilna podarować miastu projekt „Pawilon: Wilno 200 lat temu” zrodził się, gdy pracownicy Litewskiego Muzeum Narodowego nabyli mapę całego miasta i obrazy wszystkich budynków z pierwszego trzydziestolecia XIX wieku. Są to niezastąpione dokumenty archiwalne, które przybyły z Moskwy i Petersburga, pozwalające na uzyskanie wyjątkowo szczegółowego obrazu Wilna sprzed 200 lat.

Makiety miejskie od czasów starożytnych cieszyły się wśród zwiedzających miasto dużym zainteresowaniem. Z makiet można było odczytać przeszłość miasta, poznać jego teraźniejszość, a czasem nawet przyszłość. Tego rodzaju prace rozwijały wyobraźnię i pozwalały lepiej poznać tkankę miejską. Interaktywny projekt pozwoli cofnąć zegar o 200 lat i zobaczyć, jak domy zmieniały właścicieli, kto i w jakich kwartałach mieszkał, jakie budynki zachowały się do naszych czasów, w jakich świątyniach modlili się wierzący, gdzie mieszkała miejska elita i działacze kultury, gdzie stały XIX-wieczne, budynki zajęte i skonfiskowane przez administrację rosyjską oraz gdzie znajdowały się budowle obronne.

W najbliższych latach Litewskie Muzeum Narodowe zaprezentuje publiczności etapy tworzenia makiety i jej treści, z których powstanie ostateczny wynik. Dopełnieniem procesu tworzenia planu miasta będą wydarzenia edukacyjne wprowadzające w XIX-wieczną codzienność Wilna i wilnian. Makieta stanie się swoistym pomostem między XIX-wieczną a współczesną społecznością miasta.

Wyjątkowy prezent dla miasta

Makieta Wilna będzie eksponowana w wybudowanym specjalnie dla niej tymczasowym pawilonie, którego lokalizacja i architektura zostaną rozstrzygnięte drogą odrębnego przetargu. Od kwietnia do września 2023 r. z okazji 700-lecia Wilna odbędą się w nim odbywały różne dyskusje, wykłady i warsztaty artystyczne. To doskonała okazja do samodzielnego badania przeszłości miasta, zwracając szczególną uwagę na ważne dla siebie miejsca i historie. Dla uczniów „Pawilon: Wilno 200 lat temu” stanie się wyjątkową okazją do bezpośredniego zapoznania się z historią miasta.

Projekt angażuje też mniejszości narodowe, ukazując rolę i istotę społeczności w kontekście historii Wilna. „Pawilon: Wilno 200 lat temu” powstaje w oparciu o wnikliwe badania naukowe historyków i historyków sztuki Litewskiego Muzeum Narodowego, które staną się dostępne nie tylko dla obywateli, ale także dla turystów. Treść historyczna projektu zostanie przedstawiona w języku litewskim i angielskim. Śledź tworzenie „Pawilonu: Wilno 200 lat temu”, dołącz do dyskusji i latem 2023 r. zobacz odświeżoną makietę interaktywną stolicy.

Więcej informacji

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.