Koncerty Muzyka dla Wilna

Przy jakiej muzyce Wilno świętowało 700-lecie swojego istnienia? O Wilnie napisano wiele piosenek, ale instytucja publiczna „Meno genas” i projekt „Muzika Vilniui” Litewskiej Sieci Zespołów przyjęły szersze spojrzenie i zaprosiły siedmiu współczesnych kompozytorów światowej sławy do stworzenia kompozycji poświęconych Wilnu.

W maju – lipcu 2023 roku, podczas cyklu koncertów Wilno zabrzmiało w nowy sposób – dzieła kompozytorów dedykowane były wybranym miejscom miasta lub poruszały tematy z nimi związane, dlatego prezentacje utworów i spotkania z kompozytorami odbywały się w różnych przestrzeniach miasta. Wyjątkowy projekt „Muzika Vilniui” pozwolił miastu zabrzmieć nie tylko na Litwie, ale także na świecie. A co by było, gdyby Mozart lub Bach komponowali dzieła dla Wilna? Choć przeszłości nie można zmienić, projekt „Muzika Vilniui” dał miastu możliwość uwiecznienia na scenie muzyki światowej i usłyszenia, jak Wilno brzmi dla świata.

Daty programu koncertów:

1. Toshio Hosokawa – 6-7 maja. Przestrzeń – Uniwersytet Wileński.

2. Heiner Goebbels – 10-14 maja. Przestrzeń – Kościół Najświętszej Marii Panny Pocieszycielki w Wilnie.

3. Ivan Fedele – 25-27 maja. Przestrzeń – Dom-muzeum Kazisa Varnelisa.

4. Anna Korsun – 3-4 czerwca. Przestrzeń – Kaplica-kolumbarium kompleksu memorialnego parku pamięci w Tuskulėnai.

5. Agata Zubel – 17-18 czerwca. Przestrzeń – Wieża Zamku Giedymina i Centrum Biznesowe „K29“.

6. Beat Furrer – 30 czerwca-1 lipca. Przestrzeń – Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydas.

7. Michael Gordon – 5-6 lipca. Przestrzeń – dziedziniec Rady Żydowskiej (Judenratu) byłego getta wileńskiego.

W serii koncertów od maja do lipca 2023 r. Wilno nabrało nowego brzmienia: kompozytorzy poświęcili swoje utwory wybranym miejscom w mieście lub tematom z nimi związanym, więc prezentacje utworów i spotkania z kompozytorami odbywały się w różnych przestrzeniach miejskich. Unikalny projekt „Muzyka dla Wilna” nadał miastu nowe brzmienie nie tylko na Litwie, ale i na świecie. Co by było, gdyby Mozart lub Bach skomponowali utwory dla Wilna? Chociaż nie można zmienić przeszłości, projekt „Muzyka dla Wilna” dał miastu szansę na zaistnienie na światowej scenie muzycznej i usłyszenie, jak Wilno brzmi dla świata.

Tętniące dzwiękami przestrzenie Wilna

Siedmiu kompozytorów biorących udział w projekcie instytucji publicznej „Meno genas“ i Litewskiej Sieci Zespołów odwiedziło Wilno i wybrało miejsce, które najbardziej im się podobało, biorąc pod uwagę jego cechy architektoniczne, kulturalne i społeczne. Na potrzeby tej przestrzeni stworzyli utwór trwający od 5 do 50 minut na instrument solowy lub zespół kameralny składający się z maksymalnie pięciu wykonawców. Oryginalne prace dały okazję do refleksji nad historyczną i obecną przestrzenią Wilna i całego kraju, ambitnymi wizjami i planami na przyszłość.

Podczas wizyt kompozytorzy mieli także okazję spotkać się ze środowiskiem litewskich kompozytorów i muzykologów, poznać nie tylko przestrzenie Wilna, ale także warstwy kulturowe. Dlatego prezentowane w 2023 roku prace ukazały tożsamość, wartości, warstwę społeczną, kulturową i innowacyjną obchodzącego swoje urodziny Wilna. Siedmiu kompozytorów – siedem dzieł dla Wilna. Projekt „Muzika Vilniui” rozsławił miasto na świecie.

Kto tworzy dla Wilna?

Wilno przez całe 700 lat swojego istnienia ceniło wielokulturowość, dlatego też w celu wspierania różnorodności i zrozumienia odmiennych poglądów w projekcie „Muzika Vilniui” wzięło udział siedmiu kompozytorów z różnych krajów. Wszyscy są znani nie tylko w swoich krajach, ale i na świecie – ich muzyka grana jest na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, współpracują oni z artystami muzyki współczesnej. Część kompozytorów łączy z Litwą więzy pokrewieństwa, odzwierciedlające społeczności etniczne zamieszkujące Wilno.

Kompozytorzy reprezentowali różne pokolenia twórców i kierunki stylistyczne, które odzwierciedlały główne procesy muzyki współczesnej na świecie w XX-XXI w. Dlatego dzieła poświęcone Wilnu przyciągały uwagę nie tylko w samym Wilnie, ale także w innych krajach.

Anna Korsun zaprojektowała kaplicę-kolumbarium kompleksu memorialnego parku pamięci w Tuskulėnai

Czytaj więcej

 

Michael Gordon tworzył dla dziedzińca Rady Żydowskiej (Judenratu) w wileńskim getcie

Czytaj więcej

 

Heiner Goebbels tworzył dla Kościoła Najświętszej Marii Panny Pocieszycielki w Wilnie

Czytaj więcej

 

Agata Zubel tworzyła dla Wieży Zamku Giedymina / Centrum Biznesowego „K29”

Czytaj więcej

 

Ivan Fedele tworzył dla domu-muzeum Kazisa Varnelisa

Czytaj więcej

Toshio Hosokawa tworzył dla Uniwersytetu Wileńskiego

Czytaj więcej

 

Beat Furrer tworzył dla Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa

Czytaj więcej

 

Utwory inspirowane są ludźmi

„Muzika Vilniui” poświęcony jest 700-letniej rocznicy Wilna jako prezent, który wzbogaca, zaprasza do odkrycia czegoś nowego, a może nawet zachęca do zmian. Przygotowania do koncertów i koncerty premierowe zgromadziły społeczność miasta, rozpowszechniając przesłanie muzyki współczesnej o Wilnie jako mieście, które ciągle się zmienia i pozostaje nowoczesne. Utwory muzyczne stały się dziedzictwem także dla przyszłych pokoleń, a muzyka rozprzestrzeniła się po całym świecie niczym wycie żelaznego wilka.

Muzyka nie przestaje grać

Z okazji rocznicy Wilna publicznie zaprezentowano utwory „Meno genas” i projektu „Muzika Vilniui” Litewskiej Sieci Zespołów w stworzonych dla nich przestrzeniach. Podczas premier wykonano także utwory innych kompozytorów, pokazując tym samym, jak utwór dla Wilna wpisuje się w twórczość kompozytora.

Projekt nie zakończył się jednak na koncertach prezentacyjnych. Utwory zapraszały społeczność do dyskusji na temat procesów zachodzących w muzyce współczesnej i jej miejsca w mieście. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stworzono warunki do odtwarzania muzyki w pomieszczeniach przez nieograniczony czas. W każdej chwili można było wrócić i posłuchać utworów na trasie „Muzika Vilniui“ lub podczas wirtualnego spaceru. Słuchacze mieli także możliwość wzięcia udziału w wycieczkach tematycznych i głębszym poznaniu Wilna.

Wraz z wkroczeniem stolicy w nowe stulecie istnienia nowe brzmienie Wilna nie tylko zachwyciło Wilnian, ale także zapewniło odwiedzającym Wilno wyjątkowe, „naładowane emocjonalnie” przeżycie.

Grupa projektowa:

Dyrektorr – Matas Drukteinis

Dyrektor artystyczny i twórca programów – Vykintas Baltakas

Koordynatorka – Gintarė Palkevičienė

Więcej informacji

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.