Od 26 stycznia. Wirtualna rekonstrukcja 3D Wieży Giedymina w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Odtworzenie w 3D wirtualnej wieży wielkiego księcia litewskiego Giedymina stanowi prezentację przechowywanego w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich unikalnego dziedzictwa pocz. XIV – XV w., historii zamków i pałaców wielkich książąt, życia codziennego władców i innych mieszkańców dworu od czasów Giedymina do panowania Zygmunta Augusta.

W wirtualnym świecie widz zostaje przeniesiony do Wilna końca XIII w., kiedy po objęciu władzy przez Giedyminowiczów, dzięki pomysłowości władców na terenie przyszłego Zamku Dolnego „wyrosła” jedyna w tamtych czasach na Litwie okrągła wieża wczesnego zamku murowanego. Widz doświadcza, jak w Wilnie, które stało się stolicą, wieża okrągła jest przebudowywana w „przedgotycką” mieszkalno-reprezentacyjną ośmioboczną budowlę.

Giedymin mógł w niej podyktować swoje słynne listy, później mieszkali tutaj Witold i Kazimierz Jagiellończyk. W połowie XVI w., gdy Zygmunt August kontynuował rozpoczętą przez rodziców rozbudowę rezydencji wielkich książąt litewskich, w miejscu starej wieży urządzono kuchnię renesansowego pałacu. Podążając w górę przez cztery kondygnacje wieży przed oczyma oglądającego zmieniają się funkcje pomieszczeń i style.

Widz ogląda wprowadzanie innowacji inżynieryjnych i zmiany w wystroju wnętrz – hipokaustyczny system ogrzewania (I kondygnacja wieży), funkcję obronną donżona (II kondygnacja wieży), apartamenty reprezentacyjne (III kondygnacja wieży) i prywatne (IV kondygnacja wieży) władcy. Na wszystkich piętrach można rozpoznać zintegrowane z wystrojem wnętrz przetrwałe do naszych dni artefakty, które są prezentowane w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (elementy architektoniczne, broń, naczynia, meble, stare tkaniny, znaki heraldyczne i in.).

Uczestnicząc w innowacyjnej wycieczce od czasów wczesnego muru i gotyku do renesansu i wczesnego baroku, każdy ma możliwość zobaczyć, jak miejsce byłej wieży było przekształcane w XVI – pierwszej połowie XVII w. w kuchnię pałacową z charakterystycznym wyposażeniem. Pod koniec wirtualnej wycieczki widz dowiaduje się, jaki los spotkał kuchnię pałacową, która pojawiła się w miejscu prawdziwej wieży Giedymina, w XVIII i XIX w.

Data: od 25 stycznia 2023 r.

Miejsce: Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Katedros a. 4

Cena: impreza płatna. Więcej informacji o cenach biletów znajdziesz tutaj.

Organizator: Pałac Wielkich Książąt Litewskich 

Więcej informacji

 

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.