26 stycznia. Nagrody Św. Krzysztofa

W styczniu 2023 r. Wilno już po raz 25. nagrodziło najbardziej zasłużonych wilnian, organizacje i instytucje i wręczyło im statuetki patrona stolicy Św. Krzysztofa. Do 2 grudnia 2022 r. wszyscy mieszkańcy miasta, instytucje i organizacje mogły zgłaszać kandydatów do nagród. Statuetki Św. Krzysztofa są wręczane co roku za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony zdrowia, sportu, biznesu, turystyki, praworządności, działalności charytatywnej i in.

Data: 26 stycznia 2023 r.

Godzina: 19.00

Miejsce: LRT TV

Organizator: Samorząd Miasta Wilna.

By using this site, you consent to the use of cookies for analytical purposes, advertising and personalized content. For more information, read here.