Didysis Vilniaus Seimas

Nacionalinė filharmonija XX a. pradžioje

Sėdėdami filharmonijos salėje ir klausydamiesi klasikinės muzikos koncerto pabandykite mintimis nusikelti į XX a. pradžią. Čia vyko įvykiai, nulėmę tokią Lietuvą, kokioje gyvename šiandien. 1905 m. gruodžio 4-5 d. čia įvyko Didžiojo Vilniaus Seimo susirinkimas. Susirinkus apie 2000 lietuvių atstovų iš visos Lietuvos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos ir kitų šalių, buvo kalbama apie autonomiją ir padėti pamatai Lietuvos nepriklausomybės aktui. Tad kodėl jis vyko būtent Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje? 1902 m. iškilęs pastatas tuo metu buvo vadinamas Miesto sale. Čia buvo įsikūręs knygynas, salėje rengti ne tik muzikos, bet ir įvairūs miestui svarbūs renginiai. Čia įvyko ir pirmosios lietuvių tautinės operos – Miko Petrausko „Birutės“ – premjera. Beje, užsukę į vyrų tualetą pamatysite netikėtą reginį – grindyse pridengtas stiklu teka… požeminis upelis.

Adresas:
Aušros Vartų g. 5 (Lietuvos nacionalinė filharmonija)
Telefonas:
+370 5 266 52 10