Kvietimas festivalių organizatoriams dalyvauti festivalio programos sukūrimo Vilniaus 700 metų jubiliejui konkurse

2023 m. sausio 25 d. Vilniui sukanka 700 metų. Lyginant su kitomis Europos sostinėmis 700 metų nėra daug, tačiau žmonių galvose šis skaičius atrodo itin didelis, nors morališkai Vilnius nėra senas ir konservatyvus, greičiau atvirkščiai – tai labai jaunatviškas, veržlus, inovatyvus ir energija trykštantis miestas.

Minėdami šį jubiliejų norime, kad visa Lietuva ir pasaulis ne tik artimiau pažintų Lietuvos sostinę, bet ir pajustų emocinį ryšį su šiuo miestu. Programa ir jos įgyvendinimas turi ne tik ilgam išlikti tautiečių atmintyje, bet ir nustebinti visko mačiusį pasaulį, garsiai pranešti apie solidų Europos sostinės jubiliejų ir pakviesti 2023 m. atvykti kartu jo švęsti.

VšĮ „GO Vilnius“ skelbia kvietimą festivalių organizatoriams dalyvauti festivalio programos sukūrimo Vilniaus 700 metų jubiliejui konkurse. Programos bus finansuojamos (arba dalinai finansuojamos) VšĮ „GO Vilnius“ lėšomis, vienam pareiškėjui skiriant sumą iki 35 000 Eurų.

Pareiškėjas, norėdamas dalyvauti konkurse, turi pateikti paraišką (1 priedas konkurso dokumentuose), finansavimo išlaidų sąmatą (2.1 priedas konkurso dokumentuose) ir papildomą medžiagą ekspertiniam vertinimui. Paraiškas galima teikti el. paštu 700@vilnius.lt iki 2022 m. sausio 31 d. imtinai.

Konkurso tikslas: remiantis atviro kodo principu atrinkti 7 (septynis) tradicinius festivalius, vyksiančius 2022 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais, padėsiančius kurti šventės visumą 2022 metais ir prisidėsiančius prie jų programinės dalies stiprinimo.

Konkurse gali dalyvauti festivalių organizatoriai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • pagrindinė festivalio programa įgyvendinama Vilniaus mieste 2022 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais;
  • festivalis turi vykti mažiausiai trečią kartą;
  • festivalis turi būti orientuotas į scenos menus: muziką (klasikinę, šiuolaikinę, elektroninę), teatrą, cirką, šokį ir kt.

Konkurso tvarka pristatoma festivalio programos sukūrimo Vilniaus 700 metų jubiliejui atviro kvietimo tvarkos apraše.

Festivalio programos sukūrimo Vilniaus 700 metų jubiliejui atviro kvietimo tvarkos aprašas Atsisiųsti Festivalio programos sukūrimo Vilniaus 700 metų jubiliejui atviro kvietimo konkurso dokumentai Atsisiųsti

 

Daugiau informacijos:
Salomėja Chomičenkienė, tel. +370 614 20927
El. p. salomeja.chomicenkiene@vilnius.lt