Ar galima pateikti projektą sukurtą Studio 2.0 programoje eksportuojant jį .io formatu?

Sumodeliavus projektą, jį galima pateikti eksportuojant visą failą .io formatu.